Avinor krever rangen på Evenes Lufthavn

Når Forsvaret skal bygge nye militære faciliteter på Harstad/Narvik Evenes Lufthavn, krever Avinor at de skal ha den endelige beslutningsmyndighet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltak på Avinors eiendom på Evenes.

Stealthkampflyet F-35A under test av bremseskjerm i Norge.  Foto: Adelén Wilhelmsen / Forsvaret

Pluss

Det går fram av et dokument som VOL har fått innsyn i, etter at Avinor har brukt mer enn tre måneder på å utlevere dokumentet som redaksjonen begjærte innsyn i sist sommer.