Ny kompetanseundersøkelse:

Vesterålen trenger 2.200 nye årsverk i helse- og omsorgssektoren frem til 2027

Torsdag ble kommunestyret i Sortland presentert for en oversikt over hvilken kompetanse det er behov for i blant annet helse og omsorgssektoren de neste ti årene.

Daglig leder i Vesterålen og Lødingen Regionalt kompetansekontor, Jan Steinar Eilertsen.  Foto: Vidar Eliassen

Pluss

Undersøkelsen ble presentert av daglig leder ved Vesterålen og Lødingen Regionalt kompetansekontor, Jan Steinar Eilertsen Rapporten er bestilt av Vesterålen Regionråd og er en kartlegging av kompetansebehovet i offentlig sektor i Vesterålen frem mot 2027.  Størst er behovet innenfor helse- og omsorgssektoren, der behovet for nyrekrutteringer er på 82 prosent, noe som innebærer 2.200 årsverk. Rekrutteringsbehovet er størst på Sortland.