Protectors advokat Stian Bones:

– Jeg synes det er pussig at vi skal betale 716.000 kroner

Da lagmannsretten behandlet ankesaken til Protector mot Morten Brox Pedersen, var erstatningens størrelse og hvordan det skal regnes ut, i fokus.

Stian Bones (t.v) og Morten Dragvik Elvevoll i samtale i forkant av ankesaken i Troms tinghus i dag.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

Dette er saken:

  • Konflikten med Protector har gått over to perioder etter at Morten Brox Pedersen kjøpte boligen på Bøneset i 2013.
  • Først var det et bad og et rekkverk som var problemet. Så viste det seg at det var feil med dreneringen i huset. Arbeidet med å utbedre det førte til at det viste seg at en del av grunnmuren manglet. Huset var i realiteten ubeboelig og det å utbedre skadene ville blir kostbart.
  • I 2017 ble partene enige om å heve kjøpet, men de har ikke blitt enige om sum. Dermed endte de i retten.
  • Mens partene har meglet og havnet i retten, har huset stått med grunnmuren eksponert for elementene. Det er gravd en grøft rundt huset og det har ikke Morten og familien fått lov å gjøre noe med mens de har ventet på en avgjørelse i saken.
  • Like før rettsaken gikk av stabelen i Vesterålen tingrett, valgte samboerparet å flytte ut av boligen på Bønes i Sortland.
  • I mars 2018 ble Morten Brox Pedersen tilkjent erstatning pålydende 716.000 kroner i Vesterålen tingrett.
  • Protector anket dommen til lagmannsretten i april i år.
  • 9.oktober ble  saken behandlet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø. 


Da Morten Brox Pedersen møtte Protector i Hålogaland lagmannsrett tirsdag, var partene enige om at Brox Pedersen fikk heve boligkjøpet på Bøneset i Sortland. De 1.85 millioner kronene han fikk for å heve kjøpet, er på vei på konto i disse dager. Det de imidlertid ikke var enige om, var erstatningsbeløpet og spørsmålet om saksomkostninger.