Fengsel, bot og erstatning etter flere lovbrudd:

Dømt for brudd på besøksforbud og trusler

En mann er i Vesterålen tingrett dømt for flere lovbrudd, deriblant brudd på besøksforbud, ruskjøring og trusler.
Pluss

Mannen sto i Vesterålen tingrett tiltalt for flere forhold: