Ellen Gudbrandsen var flyktning i eget land:

– Jeg forstår flyktningenes skjebne

Ellen Gudbrandsen ble tvangsevakuert og stuet inn på et skip etter at tyskerne brente huset hennes i Finnmark. I 1944 var hun en av 60.000 nordmenn som var flyktninger i eget land.

ballast: – I det minste har vi som opplevde å være flyktninger i eget land, fått med oss en ballast som andre ikke har. Vi kan forstå skjebnene til flyktningene som tas imot i Norge, siden vi har vært igjennom akkurat det samme selv. Men de har det selvsagt verre enn oss, for vi forsto i det minste språket, sier Ellen Gudbrandsen. foto: Mette-helene berger Amundsen 

Pluss

Ellen var 11 år da andre verdenskrig brøt ut. Tyskerne okkuperte huset hennes i Smalfjorden i Tana. Hun var en av åtte søsken.