Oppvekstsjefen benekter å ha tilbakeholdt informasjon i Rosenvinge-saka:

– Vi har utlevert all dokumentasjon som vi hadde i saken

Oppvekstsjef Erik Strand sier kommunens rolle i en mobbesak, er å utlevere de dokumentene som finnes, noe Sortland kommune har gjort.

Oppvekstsjef i Sortand, Erik Strand.  Foto: Sortland kommune

Pluss

Oppvekstsjef Erik Strand sier til VOl at det er hensynet til skolen som er årsaken til at NRK ikke fikk filme inne i skolen.