Dronetest på Andøya flystasjon:

Gjennomførte «praktiske tiltak» for å beskytte hemmelighetene

Forsvarets avdelinger på Andøya innførte midlertidige rutiner og gjennomføre praktiske tiltak for å sikre at testaktiviteten med store droner kunne gjennomføres i tråd med gjeldende lover og forskrifter, slik at hemmelighetene på Andøya flystasjon kunne forbli hemmelige.

Denne store dronen var den første i sin klasse som ble testet i regi av Andøya Space Center og på den miliære flyplassen ved Andenes.  Foto: Andøya space center

Pluss

Dette skjedde i forbindelse med at Andøya Space Center i høst fikk midlertidig dispensasjon til å teste store droner på Andøya flystasjon. Dispensasjonen gjaldt fra 10. september til 12. oktober.