Sortland kommune har redusert antall liggedøgn betraktelig til nå i år:

– Tiltakene funker uten tvil

Sortland kommune hadde i januar og februar i år 207 liggedøgn for utskrivingsklare pasienter ved Nordlandssykehuset. Etter å ha tatt grep for å få ned disse, har de siden mars hatt kun ni liggedøgn.

Helse og omsorgssjef i Sortland Sture Jacobsen.  Foto: Arkivfoto

Pluss

– Problemet startet i 2017, og det dro vi med oss over i 2018, forteller Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune.