Norske grunnskoler vil mangle 5.800 kvalifiserte lærere i 2040:

– Det er ikke så lett å rekruttere kvalifiserte lærere til små skoler

En undersøkelse gjort av SSB viser at norske grunnskoler vil mangle 5.800 kvalifiserte lærere i 2040. Tom Harry Hanssen, leder i Utdanningsforbundet i Hadsel, sier at det i mange år har vært vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere til Hadsel, og med lærernormen og nye karakterkrav for utdanning, vil ikke dette bli enklere fremover.

Tom Harry Hanssen, leder i Utanningsforbundet i Hadsel.   Foto: Arkivfoto

Pluss

– Det har i alle de 18 årene jeg har jobbet som lærer ved Melbu barne- og ungdomsskole vært vanskelig å få nye kvalifiserte lærere, forteller Hanssen til VOL.