Arbeidstilsynet:

Presser Andøy i spørsmålet om nye brannstasjoner

Etter et tilsyn ved brann- og feiervesenet i Andøy i mai, presser Arbeidstilsynet fram en avgjørelse om nye brannstasjoner i kommunen.

Andøy kommune blir presset av Arbeidstilsynet om å redegjøre for planene om nye brannstasjoner på Andenes og Risøyhamn.  Foto: arkivfoto

Pluss

I en henvendelse til rådmannen i Andøy, viser Arbeidstilsynet til kommunens redegjørelse om nye brannstasjoner på Andenes, og Risøyhamn: