Bevar Andøya Flystasjon:

Har samlet inn 325.000 kroner til ekstern gjennomgang

Bevar Andøya Flystasjon hadde tirsdag samlet inn 325.000 kroner for en oppstart av ekstern gjennomgang i saken om Andøya flystasjon.

  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

– Vi nærmer oss med stormskritt garantisummen for en oppstart av ekstern gjennomgang i saken om Andøya flystasjon, sier Hilde Flobergseter leder for Bevar Andøya Flystasjon, på organisasjonens hjemmeside.

Hun takker for støtten og skriver at styret er utrolig takknemlig for responsen. Når garantisummen på 333.000 kroner snart er samlet inn, er målet til Bevar Andøya Flystasjon å gjennomføre rekonstruksjoner av prosessen, med utgangspunkt i hva som har skjedd.

I tillegg skal det utarbeides prosessanalyser av alle relevante initiativ, hendelser, initiativ, informasjoner og beslutninger i forbindelse med faktorene som har virket inn på avgjørelsen om å flytte basen til de norske Maritime patruljeflyene fra Andøya til Evenes, når Orion-flyene fases ut.

– Dette arbeidet vil bestå i å utarbeide tidslinjer og gjennomføre analyser for å kartlegge de forskjellige hendelser som samlet, enkeltvis, direkte eller indirekte har hatt innflytelse på avgjørelsen, skriver Flobergseter.

Hun legger til at arbeidet vil koste mer enn garantisummen, og at styret i BAF vil fortsette å søke økonomisk støtte fremover.

– Vi håper at dere kan hjelpe oss med å dele det vi nå gjør med venner, familie og kollegaer. Alle mulige bidrag og hjelp tas imot med stor takknemlighet, skriver Flobergseter.