Bård Wedding kaller saken «håpløs»

Bård Wedding må ikke betale erstatning til broren Roar - Kaller saken «håpløs»

Vesterålen tingrett har frifunnet Bård Wedding og de andre saksøkte. Roar Weddings selskaper må i tillegg betale saksomkostningene.

Bård Wedding (ytterst til høyre) i sivilsaken mellom blant annet ham og selskapet Bernard Wedding. De andre ved bordet, fra høyre: Mariusz Jan Kowalski (daglig leder Mkb bygg), Trond Hansen (styreleder Mkb bygg og daglig leder Trogi AS) og advokat Oddmund Enoksen.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

De to første sakene ble det funnet en løsning på før brødrene måtte møte hverandre i rettssalen. Men den tredje, der Roar Wedding gjennom selskapene Bernhard Wedding AS og Turistsenteret eiendom AS saksøkte Bård Wedding og to andre for å ha tatt for mye betalt for et oppussingsprosjekt, gikk hele veien til hovedforhandling i Vesterålen tingrett. Kravet om tilbakebetaling lød på nesten 3,4 millioner kroner. Tre dager i slutten av november gikk med til forklaringer og befaringer i saken.