Hadsel Eiendom truer entreprenør med døgnmulkt på 40.000 kroner om ikke Thodebo står ferdig til 20. desember

Dersom Thodebo ikke står klart til fristen 20. desember, har Hadsel Eiendom varslet dagmulkt fram til ferdigstillelse, som for PEAB sin del beløper seg til 40.000 kroner per dag.

Julefri: Selv om bygget kan bli ferdig til fristen 20. desember, tviler styreleder Kurt Jenssen i Hadsel Eiendom på at noen hadde flyttet inn i løpet av romjula. Dersom det derimot ikke blir klart til fristen, vil eiendomsselskapet gi dagmulkt på 40.000 kroner per dag. 

Pluss

Det bekrefter daglig leder Vegard Melchiorsen i Hadsel Eiendom KF, etter at styret møttes før helga for å orienteres om saken.