Tiltaltes forsvarer:

– Det er såpass mye tvil i saken at tiltalte må frifinnes

Den tiltaltes forsvarer overgrepssaken som har gått i Vesterålen tingrett, Thomas Andreas Olsen, vil ha full frifinnelse for sin klient.
Pluss

Mens aktoratet la ned påstand om minst seks års fengsel, i tillegg til erstatning på 250.000 kroner, gikk tiltaltes forsvarer for frifinnelse.