Aktoratet legger ned påstand om seks års fengsel og 250.000 i erstatning:

– Ser vi på de samlede bevisene, er vi ikke i tvil om at tiltalte har gjort det påtalemyndighetene har tiltalt ham for

Torsdag var siste dag i overgrepssaken i Vesterålen tingrett, der prosedyrene til de to partenes advokater sto på programmet. I sin innledning understreket aktor, Thor-Erik Høiskar, viktigheten av at retten må være helt sikre dersom tiltalte skal dømmes.

  Foto: Arkivfoto

Pluss

– Foreligger det rimelig tvil, skal han frifinnes. Samtidig finnes det flere faktorer i en sånn sak av ulik bevisstyrke, sa Høiskar.