Regjeringen er igang

Trolig dronesenterutredning i 2019

– En utredning om nasjonalt dronesenter vil trolig være ferdig løpet av 2019, sier Daniel Bjarmann Simonsen (H), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

TROLIG 2019 – Regjeringen er i gang med å utrede et nasjonalt dronesenter, sier statssekretær Daniel Bjarmann Simonsen (H), men en ferdig utredning ligger enda minst ett år frem i tid.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Da Stortinget i november 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon, vedtok man også noen merknader til vedtaket. En av merknadene lyder: