Kommuneoverlegen forstår godt pårørende:

– Ikke optimalt

– Det enkle blir å si at de pårørende har rett. Ro, forutsigbarhet og kjente omgivelser er det beste for demenspasienter, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin om Ekren-saken.

forståelig frustrasjon: Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin mener pårørende har rett i hvordan demenspasienter bør ha det, men legger til at tiden har løpt fra Ekren. Arkiv 

Pluss

Pårørende til beboere på Ekren har ved flere anledninger sagt at de er ukomfortable med at pasienter skal flyttes fra sykehjemmet der til Stokmarknes. Det er gjentatte ganger også gjort klart at flyttingen anses som medisinsk forsvarlig.