Skal fornye drivstoffanlegget

Anbud i kø på Evenes

Det blir stadig mer klart hva som skal bygges og fornyes ved flystasjonen på Evenes i forbindelse med flybasen gjenåpnes som Luftforsvarets hovedbase i Nord-Norge. Blant annet skal man snart fornye drivstoffanlegget ved basen.

ANBUD En rekke prosjekter ved nye Evenes flystasjon skal ut på anbud over nyttår. Blant annet skal man fornye et mye omtalt drivstoffanlegg ved flybasen.  Foto: Illustrasjon: NCR/Forsvarsbygg

Pluss

– Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret (LTP) har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner. I tillegg kommer noen investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar, på ca. 600 millioner kroner. Totalt på Evenes planlegger man å bruke vel 4 milliarder kroner på fornyelser og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater, heter det på nettsiden til Forsvarsbygg.