Denne har problemer på ei fredet øy i Andøy

Denne planten, marinøkkel, har problemer med å overleve i et naturreservat i Andøy kommune. Det vil fylkesmannen i Nordland gjøre noe med.
Pluss

Seniorrådgiver Mia Husdal hos Fylkesmannen i Nordland sier til VOL at bestanden av marinøkkel på øya med navn Storøykubben ved Nordmela, nærmere bestemt i Skogvoll naturreservat, er truet på grunn av overgroing.