Bjørkmo ber om at gang- og sykkelvei mellom Sortland og Sigerfjord prioriteres:

Vil ha gangbru over Sortlandssundet realisert raskt

I et brev til Statens Vegvesen Region Nord, ber ordfører i Sortland Tove Mette Bjørkmo, om at gang- og sykkelvei mellom Sortland og Sigerfjord prioriteres.

MS Vesterålen under Sortlandsbrua søndag 3.juli 2011.  Foto: Bjørnar Hansen

Pluss

Planene om å bygge en gang- og sykkelvei mellom Sigerfjord og Sortland sentrum, med gangbru over Sortlandsbrua, har vært kjent i flere år.