Spørsmål i kø da pårørende møtte kommuneledelsen for informasjon om flyttingen fra Ekren:

– Hvor går smertegrensen for at folk får bli boende?

Bodil Hartvigsen var blant dem som søkte svar om arbeidet som er satt i gang for å flytte folk ut fra Hadsel sykehjem.

– FOR ENHVER PRIS?: Bodil Hartvigsen (oransje genser) ville vite hvor langt kommunen er villig til å strekke det før en beboer anses «ikke flyttbar». Hun fikk forsikringer om at det kan være en viss fleksibilitet også ut over 1. juli 2019. ALLE FOTO: ATLE NIELSEN 

Pluss

Hva skjer hvis det til slutt er to igjen og begge er døende. Får de bli, eller må også de flyttes for å ha alle ute innen 30. juni, spurte damen som har sin mor boende på Ekren.