NAV må redusere antallet ansatte:

Avdelingsdirektør i NAV: – Vi sier ikke opp noen

Hele NAV må redusere antallet ansatte på grunn av digitaliseringen. Avdelingsdirektør Lis Østerbø ved NAV Familie og Pensjonsytelser i Tromsø benekter at noen må sies opp ved avdelingen på Sortland, men sier at anstallet ansatte skal ned totalt.

Nav Sortland.   Foto: Illustrasjonsfoto

Pluss

Politikere i Sortland har sendt et opprop der de ber NAV stanse nedbygging på Sortland.