Exit Ekren

Med 17 mot 8 stemmer har kommunestyret i Hadsel vedtatt budsjettet, hvor videre drift av Ekren etter juli 2019 ikke er med.

Pårørende til Ekren-pasienter fulgte med fra bakre benk hva de folkevalgte hadde å si om fremtiden til sine kjære.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Opposisjonen foreslo, som de gjorde i formannskapet, å videreføre driften ved Ekren frem til et alternativ i demensomsorgen er ferdigstilt.

- Det vil bli trygt og godt for beboerne på Ekren, og vi foreslår videreføring av driften på Ekren med inntil 20 plasser, sa Ivar Fredriksen (H) i starten av budsjettdebatten.

Høyre, Venstre, Frp og MOS ville sette av 8 millioner kroner i 2019 til fortsatt Ekren-drift, med 16 millioner de påfølgende år.

For å få råd til dette, skrotet de blant annet planene om nytt helsehus og miljøgate.

- Vi har rett og slett ikke råd til det, sa Fredriksen.

Pårørende fulgte debatten

Posisjonen og opposisjonen tok begge gruppemøter etter at budsjettforslaget til opposisjonen var lagt frem. I mellomtiden stilte pårørende med fakler utenfor rådhuset, for å markere sin mening om nedleggelsen av sykehjemmet. Noen kom opp for å følge debatten, men allerede halvveis var noen borte.

Signalene var klare.

Ekren har et halvt år igjen.

- Vi må klare de utfordringene vi ser i denne sektoren. Det betyr færre institusjonsbemannede omsorgsplasser, og flere heldøgnsplasser. Vi må tilpasse ressursbruken, sa Kurt Jenssen (Sp) om budsjettdebatten som i størst grad dreide seg rundt eldreomsorgen i Hadsel.

Vanskelig slutt

Det betyr likevel ikke at budsjettforslaget ble banket gjennom med lett hjerte. Blant andre var Geir Asbjørn Jørgensen (Rødt) veldig klar på at en Ekren-nedlegging ikke bør ha en fastspikret dato.

- Ekren legges ned 1. juli. Det ber jeg administrasjonen og posisjonen om at ikke skjer hvis det viser seg å ikke være forsvarlig. Vi har vedtatt en omstilling, men å holde frem en absolutt dato synes jeg ikke vi skal gjøre, kommenterte han.

Arbeiderpartiets Hanne Skare, kommenterte at driften ved Ekren vanskelig kunne kalles forsvarlig og at det opposisjonen skisserte ville bety en økning av ressursbruken.

- Vi vil ha penger til brukere tidligere i prosessen, og det er lagt føringer om at flyttingen skal være forsvarlig. sa hun.

- Jeg har tidligere sag til media at vi kom for sent i gang med samtaler med de pårørende. De skal få si sine tanker om hva som er viktig for den enkelte og som politikere vil vi følge saken. Situasjonen er at vi snakker om mennesker, la hun til.