Roksdalsvassdraget på Andøya:

Får 30.000 til videotelling av laks

Å, Ånes og Svandalen fiskeforetak får 30.000 kroner fra fylkesmannen i Nordland til videotelling av laks i Roksdalsvassdraget. – Det er et omfattende arbeid å gå gjennom videoene, sier Inge Bernt Nilsen.

DUGNAD Fylkesmannen i Nordland bevilger 30.000 kroner til fortsatt videoregistrering av fiske som går opp i Roksdalsvassdraget på Andøya.  Foto: Å, Ånes og Svandalen fiskeforetak

Pluss

Videoregistrering av fisk i Roksdalsvassdraget på Andøya har pågått i en årrekke med støtte fra Miljødirektoratet. Det er Skandinavisk miljøovervåking som har stått for overvåkingen og utarbeidet rapporter på grunnlag av videomaterialet.