Teigen forventer rettssak etter advokatpost

Rådmann Ola Morten Teigen forventer at det blir en rettssak etter at brevet fra advokat Nils H. Storeng på vegne av Teresa Grøtan ble forkastet av formannskapet.

rettssak: - Vi forventer at det blir en rettssak om Brattåsen-vedtaket, sier rådmannen. 

Pluss

Brevet, som kom inn kvelden før formannskapet og kommunestyret skulle behandle saken om reguleringen av Brattåsen, ble lagt fram for formannskapet, som møttes rett før det store kommunestyremøtet. Der ble det vedtatt å ikke ta med brevet i den formelle saksbehandlingen, noe advokat Nils H. Storeng i brevet gjorde klart ville bli tolket som saksbehandlingsfeil og at det ville føre til rettslige skritt.