Rettstvist om Nyksund-arbeider:

Polsk byggefirma frifunnet i tingretten - Nyksund-selskap må betale erstatning

Vesterålen tingrett har kommet fram til at innehaver av et byggefirma som sto for arbeidene på Nyksund brygge, ikke kan lastes for at arbeidet ikke ble utført etter avtalene. Retten kom fram til at innehaver kun fungerte som en ansatt i arbeidene.
Pluss

Avgjørelsen i den noe spesielle saken falt på Lucia-dagen, 13. desember.