Trenger drivstoffanlegg til egne fartøyer:

Holmøy Maritime bygger nytt tankanlegg på Holmen

Holmøy Maritime er i ferd med å etablere et nytt tankanlegg i tilknytning til eksisterende virksomhet med fryse- og tørrlager samt kaianlegg på Holmen industriområde.
Pluss

Det går fram av en søknad som Holmøy Maritime har levert Arbeidstilsynet. Der går det fram at tankanlegget vil inngå som en del av bedriftens eksisterende virksomhet.