Mener Jennestad Montessoriskole bidrar til å gjøre resten av sortlandsskolene bedre:

– Barna får lov å lære av feil

– Vi mener vi med vår skole er med på å gjøre Sortlandsskolene bedre, sier rektor ved Jennestad Montessoriskole, Vegar Hoel. Dette oppnås ved at barna skal få lov til å gjøre feil.

va­ri­ert: Sko­le­da­ge­ne på Jen­ne­stad Mon­tes­so­ri­sko­le er va­ri­er­te, og rek­tor Ve­gar Hoel me­ner det er vik­tig å ha ele­ven i fo­kus. - Ele­ve­ne skal få hjelp til å gjø­re ting selv, sier Hoel. Fo­to­mon­ta­sje: Jen­ne­stad Mon­tes­so­ri­sko­le 

Pluss

Det har vært flere slag om hvorvidt en friskole skal bli en realitet i Hadsel. I slutten av november landet Kunnskapsdepartementet på ja, etter at de behandlet klagen fra Sandnes Montessoriforening som ble sendt inn da Hadsel kommune og Utdanningsdirektoratet sa nei til Montessori-etablering i kommunen.