Dommen fra tingretten opprettholdt i lagmannsretten:

Idømt åtte måneders fengsel - må betale 160.000 i erstatning

En mann bosatt i Vesterålen er dømt for vold mot sin daværende ektefelle i både tingretten og lagmannsretten. Han må også betale erstatning både til henne og et av parets barn.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

En mann bosatt i Vesterålen måtte i desember møte til ankesak i Hålogaland lagmannsrett i en familievoldsak. Mannen hadde i tingretten blitt dømt for å ha utsatt sin kone for vold og for å ha påført både sin kone og et av barna store psykiske påkjenninger. Han ble også dømt for flere brudd på besøksforbud mot sine familiemedlemmer.