Glede etter regjeringens kuttforslag:

Flyplassjefen håper på flere fly i 2019

Widerøe varslet rutekutt, som nå er «lagt på is». Trond Holten (H) håper det flybårne kollektivtilbudet i regionen får et løft med lavere avgifter.

har trua: Trond Holten (H) gleder seg over regjeringsforslaget om avgiftskutt, og tror på lik linje med Arne Ivar Mikalsen (V) at det vil ha positive konsekvenser for høytflygende kollektivtrafikk. Arkivfoto. 

Pluss

Holten stiller seg bak kommunestyrerepresentant i Hadsel, Arne Ivar Mikalsen (V), om at regionens kortbanetilbud må styrkes, og da ved lavere avgifter, slik det tidligere denne uka ble foreslått av regjeringen.