Må endres dersom det skal bli satellittoppskyting fra Andøya

Utvalg skal lage ny romlov

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal lage forslag til en ny norsk romlov. Den skal erstatte dagens lov som ble laget i 1969.

ROMLOV Regjeringen har nå satt ned utvalg som skal lage forslag til en ny romlov. Dagens lov er fra 1969, og må endres dersom det skal bli mulig å etablere base for oppskyting av satellitter på Andøya.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

Den første raketten ble skutt opp fra Andøya rakettskytefelt i 1962. I 1969 kom «Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet» som et resultat av virksomheten på Andøya.