Ikke lett å rekruttere montessoripedagoger i Norge, men kravet om minst 50 prosent er absolutt

Selv om Håkon Østgård i Sandnes montessoriskole, mangler både lokaler og lærere, er det et absolutt krav Norsk Montessoriforbund ikke kan fire ved – at Sandnes Montessoriskole må ha minimum 50 prosent montessoripedagoger fra oppstart.

Montessoriskolen ønsker helst å etablere seg i lokalene etter ungdomsskolen på Sandnes, som er tatt i bruk etter at elevene flyttet til Stokmarknes.  Foto: Akrivfoto

Pluss

– Lovkravet fra Utdanningsdirektoratet sier at minimum 50 prosent av undervisningspersonalet til en hver tid må være utdannet montessoripedagoger. Dette kravet er strengt og det gis ikke dispensasjoner, sier Nina Johansen, daglig leder i Norsk Montessoriforbund til VOL.