Gode nyheter for de 48 som venter på oppmåling i Andøy

Den lange ventetiden på oppmåling har vært et tilbakevendende tema i Andøyposten. Nå ser rådmann Kirsten Lehne Pedersen lys i tunnelen ved å ansette en ekstra oppmålingsingeniør.

gladmelding: Rådmann Kirsten Lehne Pedersen (fra venstre) har gode nyheter til dem som fortviler over lang ventetid på oppmålingssaker. Andøy kommune har lyst ut en ny oppmålingsstilling for å ta unna køen. Her avbildet sammen med formannskapssekretær Greta Jacobsen. foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Det er 48 som venter på oppmåling i Andøy kommune. (42 private. Seks næring). Frustrasjonen er stor blant dem som venter. I august gikk Ann-Christine Theodorsen ut og ba politikerne ansette flere på teknisk. Rådmannen hadde den gang ingen løsning på kort sikt, men viste til en kommende spørreundersøkelse blant næringslivet i forbindelse med «Prosjekt næringsvennlig kommune». Pedersen sier til Andøyposten at svarene på undersøkelsen var entydige.