Geologer med oppsiktsvekkende funn på Andøya

Kom til Andøya i 2015: Gjorde betydelige vitenskapelige funn

– Ramsafeltet er større enn vi har trodd. Vitenskapelig er dette en betydelig oppdagelse, sier geolog Marco Brönner i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

STØRRE Tidligere har man antatt at Ramsa-feltet har strukket seg fra området som er merket «Ramsa-feltet» i kartbildet og nordover mot Skarstein. Nå har NGU funnet at Ramsa-feltet strekker seg både sørover og vestover fra det opprinnelige området.  Foto: Kartverket, Norgeskart.no

Pluss

I 2015 kom NGU til Andøya for å gjøre nye undersøkelser i feltet som ble oppdaget i 1867. NGU skulle lete etter dypforvitrede bergarter, som er vel kjent fra fastlands-Norge, hvor de kan skape stabilitetsproblemer i fjellet. Veldig lite er kjent om og hvordan de strekker seg ut på norsk sokkel hvor berggrunnen er ofte begravet under tykke lag med sediment.