Arbeidstilsynet med kritikk til Hadsel brann og redning:

Brannsjefen melder om lukkede avvik og bedre arbeidsforhold enn noen gang

Hadsel brann og redning fikk ved tilsyn i 2016 to avvik av arbeidstilsynet. Brannsjef i Hadsel, Øyvind Stensø Skjørholm, sier avvikene nå er lukket.

Øyvind Stensø Skjørholm, brannsjef i Hadsel kommune, sier at det gikk veldig bra, kontra den meldingen de først fikk.  Foto: Atle Nielsen

Pluss

Etter å ha gjennomført tilsyn, avdekket Arbeidstilsynet at seks av ti virksomheter ikke gjør tiltak for å redusere helserisikoen forbundet med farlig eksponering for brannrøyk.