Råfisklaget om svart salg av fisk:

– Ganske alvorlig

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen, mener det er enkelt for fiskerne å selge fisk lovlig til private husholdninger.

Alle vil ha skreimølja på middagsbordet nå i januar, men i Andøy er det kun to fartøy registrert med dispensasjon for å drive kaisalg av delikatessen. Arkivfoto  Foto: Vidar Bjørkli

Pluss

I forbindelse med at Elsa Åsvang nylig gjenåpnet dørene til fiskebutikken Elsas Sjømat, kritiserte hun en ukultur med å selge fisk ulovlig direkte fra båt.