Fortsatt uavklart for «Funkishytta»

Det er fortsatt helt i det blå om dette funkisbygget noen gang vil bli bygget i Nyksund.
Pluss

Vol har gjentatte ganger skrevet at konsulenter i Ferra Consult, på vegne av en familie i Harstad, har søkt om rammetillatelse og dispensasjon for å få bygge en moderne fritidsbolig i Nyksund. Tomta det skal bygges på ligger sentralt i værret, på muren etter det gamle bakeriet.