Kommunestyret i Sortland:

Skal anskaffe nytt flytebryggeanlegg i Torghuken

Kommunestyret i Sortland vedtok enstemmig rådmannens innstilling og skal dermed anskaffe nytt flytebryggeanlegg i Torghuken med en investeringsramme på 1,25 millioner kroner.

Slik er en et nytt flytebryggeanlegg i Torghuken på Sortland tiltenkt plassert. Det skal gå 40 meter ut fra kaikanten.   Foto: Skjermdump fra sakens dokumenter/Sortland kommune

Pluss

Investeringsrammen skal innarbeides i andre budsjettregulering for 2019.