Framtiden for elevene fra Strengelvåg skole

– Ønsker å berolige dersom noen føler uro ved Strengelvåg skole

Skolesjefen i Øksnes sier man er i en god prosess rundt overflytting av elever og lærere fra Strengelvåg til Myre skole. - Samtidig kunne vi kanskje vært flinkere til å informere, sier han til Vol.

Kommunalsjef oppvekst og kultur i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy 

Pluss

Det er ikke mange ukene kommunalsjef for skole, barnehage og kultur i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy, har hatt i sjefsstolen. Han tiltrådte sin stilling ved årsskiftet og har siden den gang blant annet hatt fokus på å sørge for en god prosess rundt overflyttingen av elever og lærere fra Strengelvåg til Myre skole. Bakteppet er at Strengelvåg skole i fjor høst ble vedtatt nedlagt etter inneværende skoleår. Fra høsten av skal med andre ord elevene som i dag går på Strengelvåg skole, samt deler av lærerstaben som har sin arbeidsplass her, over til Myre skole.