«Fiskehjell-saka» på Klo:

Vil stemme mot administrasjonen

Inge L. Nilsen er leder av Øksnes Høyre og medlem av teknisk hovedutvalg i Øksnes. På tirsdag skal utvalget ta stilling til «fiskehjell-saka» på Klo, der administrasjonen innstiller på avslag til dispensasjons-søknaden. Nilsen vil etter det han kjenner til saka per i dag, stemme mot administrasjonens forslag og innvilge dispensasjon.

Leder av Øksnes Høyre og medlem av teknisk hovedutvalg i Øksnes, Inge L. Nilsen  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Saken rundt utviklingen av selskapet S. Hanssen AS på Klo i Øksnes har pågått i en årrekke, med ulike utspill fra selskapet selv, berørte naboer, grenderåd på Klo, teknisk etat og politiske fora.