Antatt selvmord kan være mulig drap:

Kripos: – Anser etterforskningen avsluttet om kort tid

– Det gjenstår noe arbeid med etterforskning, men det er ikke mye som skal gjøres før saken skal sende videre til politiadvokaten til vurdering. Jeg vil anta at etterforskningen er ferdig om kort tid.

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold i Nordland politidistrikt håper å være ferdig med saken i løpet av april. 

Pluss

Det sier etterforskningsleder Frode Lier i Kripos i VOL. Han har vært i Vesterålen en rekke ganger i forbindelse med etterforskingen av et antatt selvmord som kan være drap i en kommune i Vesterålen. Han opplyser at saken skal vurderes av politiadvokat Kay Rønning-Nyvold i det lokale politidistriktet. Deretter vil saken gå videre til Statsadvokaten i Nordland, før Riksadvokaten avgjør om det tas ut tiltale mot den siktede eller ikke, samt utformingen av eventuell tiltale og lovanvendelse.