Frid Halmøys advokat:

– Ikke mye som taler for at saken bør behandles i Høyesterett

– Som advokat for Frid Halmøy i striden mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden ønsker jeg ikke å forhåndsprosedere saken i media, det har vi tatt en beslutning på, men jeg kan si meg enig i at det ikke er mye som taler for at Høyesterett bør behandle saken.

Frid Halmøys advokat, Morten Berg.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

Det sier advokat Morten Berg, som representerer Frid Halmøy i striden mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden. Berg leverte sitt tilsvar til anken mandag.