Starter screening for tarmkreft:

Først i 2024 blir alle 55-åringer innkalt

Alle nordmenn som fyller 55 år vil få tilbud om screening for tarmkreft. Ordningen skal starte opp i år, men først i 2024 vil alle 55-åringene bli innkalt.

UNDERSØKELSE: Alle som fyller 55 år skal få tilbud om undersøkelse for tarmkreft. Ordningen skal starte opp i år, men først i 2024 vil alle 55-åringene få tilbudet. Tarmkreft er den mest utbredte kreftformen i Norge.  Foto: iStock.com

Pluss

I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget penger til oppstart av et program for screening av alle 55-åringer for tarmkreft.