Kommunestyret i Hadsel:

Enighet om at staten bør finansiere nødnettet

Under torsdagens kommunestyremøte i Hadsel, ble økte kostnader for nødnett et tema. Et samlet kommunestyre mener at staten bør betale de årlige kostnadene for bruk av nødnettet. De vurderer samtidig å oppsigelse av avtalen som foreligger.

Geir Jørgensen fra Rødt og Trude Lind fra Senterpartiet var to av de som tok ordet i saken om økte utgifter for Nødnett under torsdagens kommunestyremøte i Hadsel. Helt til høyre sitter Stig Børre Sørmo fra Senterpartiet.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Stortinget vedtok i 2011 at nødnettet skulle bygges ut i hele fastlands-Norge. I 2015 var et klart til bruk og skulle finansieres gjennom abonnementsinntekter og rammeoverføringer. Vi mener at det er brudd på forutsetningene som lå til grunn ved anskaffelse av nødnettet. Disse utgiftene bør finansieres av staten og da er det viktig å gi tydelige signaler til statlige myndigheter. Derfor støtter vi rådmannens innstilling, som formannskapet allerede har vedtatt, sa Trude Lind (Sp).