Dette svarte samferdselsministeren om fremtidig bilkapasitet på Hurtigruten

I forrige uke stilte stortingspolitiker Mona Fagerås (SV) spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale i forbindelse med bilkapasitet på Hurtigruten. Nå har statsråden svart.
Pluss

Fagerås ville vite hva samferdselsministeren har tenkt å gjøre for at Kystruten blir et viktig samferdselstilbud for folk langs kysten i fremtiden, og om fremtidens hurtigruterruter kommer til å ha bilkapasitet.