Vil ikke selge til Trollfjord bredbånd

Her vil politikerne ha leiligheter

Politikerne i Andøy ser for seg et nytt leilighetsbygg på Kjerringnesset. De vil derfor selge tomta med krav om at den skal utnyttes til flere boliger.

LEILIGHETER: Politikerne vil at det skal bygges leiligheter på tomta midt bildet, der det i dag står et lagerbygg. Bygget inneholder i dag en rekke tekniske installasjoner for Trollfjord Bredbånd.  Foto: Jørn Aune

Pluss

I et brev til kommunen skriver Arild Fredriksen i Trollfjord bredbånd at selskapet ønsker å kjøpe lagerbygget som har adresse Kjerringnesset 2. Bygget er tidligere kjent som Forsvarets «hobbyklubb».