Fisket for nesten 30 millioner kroner i fjor

Sortlands eneste ringnotrederi fisket for nesten 30 millioner kroner i fjor.

STORE VERDIER: Svein Vollen har 300-400 millioner kroner i "kvotereserve". Det vil si differensen mellom bokførte kvoteverdier og virkelige kvoteverdier. 

Pluss

Driftsoverskuddet ble mer enn halvert fra 8,1 millioner kroner i 2017 til 3,9 millioner kroner i 2018.