Rønneberg (Frp) ønsker omkamp om eldreomsorg:

Halvar Rønneberg (Frp): Beklager at Andøy kommune takket nei til å søke på statlig finansiert eldreomsorg

Halvar Rønneberg (Frp) beklager at Andøy kommune takket nei til å søke på statlig finansiert eldreomsorg. – Da hadde vi kunnet åpnet de 12 rommene på ABBS, sier han.

Statlig: Halvar Rønneberg (Frp) vil jobbe for å få Andøy kommune med på neste runde av forsøket med statlig finansiert eldreomsorg. – Da kunne man få omdefinert omsorgsboligene ved Andenes helsesenter til sykehjem igjen, dersom behovet er til stede, påpeker han. begge foto: Mette-helene berger Amundsen 

Pluss

Som VOL skrev i mars, har Andøy kommune 12 stengte rom på Andøya bo- og behandlingssenter. På grunn av streng budsjettdisiplin er det ikke økonomi til å holde dem åpne, til tross for at brukerne har behov. Nå hevder Rønneberg at situasjonen kunne ha vært en helt annen, dersom kommunen hadde hatt statlig finansiert eldreomsorg.