Interesse for å kjøpe Strengelvåg skole

Strengelvåg skole legges ned etter dette skoleåret, og det blir opp til politikerne i Øksnes å avgjøre om bygget skal selges eller brukes til noe annet i kommunal regi. Men kommunen har allerede fått henvendelse fra interesserte kjøpere.

Strengelvåg skole.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Leder av eiendomsseksjonen i Øksnes kommune, Bengt Stian Nilsen, sier det jobbes med å legge fram en sak til kommunestyrets møte i begynnelsen av mai, hvor politikerne utfordres til å avgjøre skjebnen for den gamle skolen på Strengelvåg.