Vesterålsbonde har ikke etterkommet pålegg:

Kan få flere døgnmulkter fra Mattilsynet

En bonde i Vesterålen har ikke etterkommet Mattilsynets pålegg om klauvskjæring og å få gjennomført kontroll av fjøsets elektriske anlegg. Hvis ikke dette gjøres før 30. april, kan bonden få to ulike løpende døgnmulkter.
Pluss

Det ble gjennomført inspeksjon hos bonden i desember 2018, før oppfølgingstilsyn ble gjennomført i mars i år.